EAP therapy Sort descending BAPs
Cervical vertebras syndrome (Zespół kręgów szyjnych) LI4 UB10 GB20 GV15 CV24 TB5 SI3 ST40 GV14 EX30 TB15 GB21
Cervicalgia (Bóle karku) LI4 UB60 SI6 TB5 GB39 EX108 UB11 TB15 SI8 SI15 GB36 EX31
Child cramps (Kurcze w wieku dziecięcym) ST36 EX94 P8
Child dyspepsia (Dyspepsja u dzieci) ST36 EX94 LI5
Child’ hyperexcitability (Nadpobudliwość u dzieci) EX1 GV16 EX55 SP1 P6 P8 LIV3 GV14 GV15 GV21 H7 TB5
Cholecystalgia (Bóle pęcherzyka żółciowego) LI4 LIV13
Cholelithiasis (Kamica żółciowa) UB20 GB34 EX85 EX152 SI4
Chorea (Tanieć św. Wita, pląsawica) LI11
Chronic bronchial asthma (Astma oskrzelowa przewlekła) LU9
Chronic bronchitis (Przewlekłe zapalenie oskrzeli) UB8 EX33
Chronic conjunctivitis (Przewlekłe zapalenie spojówek) LI4 ST2 EX3 EX9 UB2 LIV3 EX6 TB23 H7 UB1 GB37 ST1
Chronic dermatitis on the upper limbs (Chroniczne zapalenie skóry kończyny górnej) LI4 ST36 LI11 LU7 P8 SP10 GB31
Chronic diarrhoea (Biegunka przewlekła) ST36 UB21 UB25 UB23 UB20 ST37
Chronic eczema on the shank (Chroniczne wypryski na podudziu) LI4 ST36 LI11 LU7 SP10 GB31 EX148
Chronic gastritis (Przewlekły nieżyt żołądka) ST36 ST25 UB20 EX85 CV14 UB18 ST21 ST37 ST20
Chronic inflammation of the large intestine (Wrzodziejące zapalenie jelita grubego) ST36 LI4 SP9 EX85 CV12 CV6 CV4 GB34 UB25 UB20 ST25 SP15
Chronic inflammation of the pelvis minor organs (Chroniczne zapalenie narządów miednicy małej) ST30 CV3 ST29 LIV5 CV2
Chronic inflammation of the small intestine (Przewlekłe zapalenie jelita cienkiego) ST36 EX85 UB20 CV4 CV8
Chronic night myospasm of the shank muscles (Chroniczne,nocne skurcze podudzia) GB34 UB57 GB36 K9
Chronic pharyngitis (Przewlekłe zapalenie gardła) LI11 EX21