EAP therapy Sort descending BAPs
Chronic rhinitis (Przewlekly nieżyt nosa) EX3 GV20 GV21 GV16 LI11 GB20 LI20 GV23
Chronic sinusitis (Przewlekłe zapalenie zatok) EX3 GV21 LI11 GB20 GV20 GV23 EX123
Chronic weak action of the kidney (Słaba praca nerek) ST30 UB23 K3 UB40 UB57 GV4 GB25 K10 K7 K6
Circulation disorders in the lower limbs (intermittent claudication) (Zaburzenia krążenia w kończynach dolnych (chromanie przestankowe)) ST36 SP6 P9 GB34 EX83 SP7 UB40 NP97
Circulation disorders in the upper limbs (Zaburzenia krążenia w kończynach górnych) LI4 LI11 SI3 P9 LI10 K8
Collapse (Zapaść) GV26 LI1 H9 P9 EX86 CV24 SI1 GB44
Colour-blindness (Daltonizm) LI4 ST2 TB23 EX9 EX3 UB2 EX6 UB1
Colpitis (Zapalenie pochwy) SP6 EX75 EX49 CV3 EX74 CV1 K11 UB65 UB64 LIV8 CV2
Common cold (Przeziębienie) EX3 GB20 GV20 GV16 GV21 LI11 UB13 TB5 GV23 UB6 UB12
Conjunctivitis (Zapalenie spojówki) LI4 ST2 UB2 EX9 EX3 TB23 EX6 EX8 UB18 GB41 EX10 SI3
Connective tissue diseases (Choroby tkanki łącznej) LI4 ST36 LI11 SP10 LU7 SP5 GB31
Consequences of the infantile cerebral palsy (Następstwa porażenia mózgowego dziecięcego) NP77 NP100
Constipation (Zaparcie stolca) ST36 LI4 UB25 ST25 CV6 UB57 CV12 ST30 LIV1 UB40 SP3 TB6
Contagious granular conjunctivitis (Jaglica) LI4 TB23 ST2 EX9 EX3 EX10 EX6 UB2
Convulsive spasms of the eyelids (Tiki powiek) ST2 TB23
Convulsive spasms of the face (Tiki w obrębie twarzy) GV26 GB2 SI18 ST45 GB1 TB21 GB14
Convulsive spasms of the neck-nuchal area (Tiki okolicy szyjno-karkowej) TB15
Corneal pannus (Łuszczka) LI4 TB23 ST2 EX3 EX9 UB2 EX6 NP9 NP4
Corneal staphyloma (Garbiak rogówki) LI4 TB23 ST2 EX3 EX9 UB2 EX6 NP4
Cough (Kaszel) LI4 LU7 LU5 UB13 K27 GV12 EX51 CV17 LU11 UB11 LU1 LU10