EAP therapy Sort descending BAPs
Coxalgia (Bóle stawu biodrowego) LI4 GB30 UB11 UB40 GV26 GB31 GB29 UB5 EX159
Coxitis (Zapalenie stawu biodrowego) GB30 UB11 GV26 GB31 GB29 UB42
Cystitis (Zapalenie pęcherza moczowego) SP6 UB58 K3 ST30 TB3 CV6 UB28 K2 UB54 UB67 EX71 GB29
Cystitis and pyelitis (Zapalenie pęcherza i miedniczek nerkowych) ST30 LIV8
Dacryadenitis (Zapalenie woreczka łzowego) LI4 TB23 ST2 EX9 EX3 EX6 UB2 NP5 NP3
Deaf-mutism (Głuchoniemota) LI4 GV17 GB20 TB3 GV20 SI3 GB44 NP13 NP14 NP15 NP16 NP63
Deafness (Głuchota) GB2 SI19 ST7 TB5 GB20 LI1 SI3 TB3 GV20 TB21 TB17 TB2
Degenerative changes of the knee joint (Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego) GV26 UB11 ST34 GB31 EX145 LIV8 NP96
Depression (Depresja) ST36 SP6 GV16 H9 UB15 SP1 EX1 EX55 LIV13 GV15 GV12 GV14
Dermatosis resistant to conventional treatment (Dermatozy oporne na leczenie konwencjonalne) LI4 ST36 LI11 SP10 UB13 LU7 GB31
Diabetes (Cukrzyca) UB28 K2 EX62 EX158
Diarrhoea (Biegunka) LI4 ST36 SP6 SP4 CV4 LIV13 ST25 SP3 UB25 CV6 SP9 LIV3
Difficult delivery (Trudny poród) SP6 SP4 UB60 UB67 EX139 EX135 EX81 EX72
Difficulty in falling asleep (Trudności w zasypianiu) EX55 GV16 SP1 EX1 NP28 GV15 GV14 GV12 P8 GV4 CV12 EX3
Disorders in the blood supply to the brain (Zaburzenia ukrwienia mózgu) GV20 P9 UB10 GB20 GV21 CV6
Dizziness (due to circulatory system) (Zawroty głowy od układu krążenia) H9 CV6 P9
Dizziness (Zawroty głowy) ST36 GV20 EX1 GV21 LIV3 K1 EX3 GV16 GV15 GB20 TB3 UB10
Dizziness and scintillation (Zawroty głowy i scyntylacje) LI4 ST2 TB23 EX9 EX6 EX3 UB2 GV24 EX2 GV18 GV19 EX4
Dizziness due to labyrinth disorders (Zawroty głowy od zaburzeń błędnika) SI19 GV20 GB34 GV21 ST40 GB20 GB12 GB44 GV24 UB64 UB62 GB8
Drum belly (Wzdęcia brzucha) ST36 SP6 LI4 SP3 SP1 CV6 CV12 SP9 SI3 SP4 ST45 UB22