EAP therapy Sort descending BAPs
Epilepsy (Padaczka) ST36 P6 GV14 GV15 K1 GV26 GV12 EX1 SI3 ST45 P8 UB15
Epistaxis (Krwawienie z nosa) LI4 ST36 EX3 LI19 GB39 ST45 LI11 GV16 GV20 GV21 GB20 LIV3
Eructation (belching) (Odbijanie się) ST36 CV12 LIV14 CV14 UB21 ST40 CV5 UB17 ST41 CV13 K21 CV21
Example of electropuncture therapy LI-4(R) LI-4(L) ST-36(R)[240] GV-26 CV-24 SP-6(R) SP-6(L) GB-34 KD-1(L) GV-21
Excitation of the bile system action (Pobudzenie czynności układu żółciowego) EX85 EX152 UB20 CV12 GB34 GB37 CV13 SI4
Excitation of the liver action (Pobudzenie czynności wątroby) UB18 CV17 EX85 LIV14 LIV3 LIV8 SI4 SP21 LIV6 CV18
Excitation of the pancreas action (Pobudzenie czynności trzustki) SP6 P6 SP4 UB20
Face furuncle (Czyrak na twarzy) LI4 ST36 LI11 SP10 LU7 GB31 EX19
Facial palsy (Porażenie nerwu twarzowego) LI4 ST2 ST7 ST4 ST6 CV24 SI18 LU7 TB23 GB2 LI19 UB2
Failure of the right ventricle of the heart (hydroperitoneum) (Niewydolność prawokomorowa (wodobrzusze)) ST36 CV14 H9 UB15 P6 ST25 H5 CV17 CV15 ST21 K7
Fear conditions (Stany lękowe) ST36 SP1 EX55 EX1 GV16 GV15 GV12 GB40 P9 P8 H9 H7
Feeling of depression (Uczucie przygnębienia) ST36 EX1 SP1 GV16 EX55 CV12 ST25 P8 GV12 GV14 CV4 GV15
Female frigidity (Oziębłość płciowa) ST36 SP6 P6 GV4 CV4 CV6 EX49 H9 ST30 K10 UB31 K11
Fever (Gorączka) LI4 GV14 LI11 LU10 LI1 P9 P5 P3 EX86 GB20 TB5 UB13
Fit of the bronchial asthma (Napad astmy oskrzelowej) ST36 LU5 LU7 CV17 K27 GV14 LU6 CV15
Flue (Grypa) GB20 GV14 TB5 GV16 EX31 EX99 UB12
Four smell (Przykry zapach z ust) GV27
Frontal sinusitis (Zapalenie zatok czołowych) EX3 LI11 GV21 GV20 UB2 GB20 EX2 GV23 GB14
Fullness sensation (Uczucie pełności) ST36 SP6 LIV14 ST40 LIV1 EX152 ST41 CV5 LIV6 EX101
Galactostasis (Zatrzymanie wydzielania mleka) GB41