Działanie Prądów Wytwarzanych przez Aparaty MEDIKZAP i NE555 na Komórki Grzyba z Rodzaju Candida Albicans

Autorzy

Dr n. med. Elżbieta Puacz
mgr Liliann Kristinn Elmborg

Laboratoryjnie przetestowano dwa różne aparaty generujące impulsowy prąd elektryczny. Ich 10-dniowemu działaniu poddano hodowli bulionowej Candida Albicans. Celem doświadczenia była ocena skuteczności działania aparatów w zwalczaniu grzyba. Codziennie określano gęstość oraz wzrost hodowli Candida Albicans na podłou agarowym. Aparat Medikzap okazał si znacznie skuteczniejszy w zwalczaniu grzyba.

Polish

Data