Sleeping freePEMF

Blood

Sleeping with freePEMF has double meaning. Firstly this solution works in conjunction with in-built within bed mat and freePEMF duo device. This enables the user to use the device automatically every night and being supplemented by magnetic field, which is essential to human existence. Secondly FreePEMF duo had an additional RTC timer inbuilt to enable the device to be put automatically on and off. 

The below photos show how red blood cells (erythrocytes) look before and after 16 min. session Earth Rhythm (x2) generated by freePEMF duo and mat. Erythrocytes has negative charge and they should not be sticking as it is fatal for the human being. This type of supplementation restore beneficial negative charge.

Pictures taken by Anne Mijwaard (Netherlands 2019). Author left her comment below. 

image

EN: The most clear change is that from a state of mild-severe acidification to almost none. You can see this by the amount of red blood cells that form rows or cluster together.

image

EN: There was not so much acidification visible in the blood though, but on the pictures you can clearly see that after treatment:
- the cell membranes are smoother and brighter
- there seems to be a little bit less liver toxins (visible in the 'needles' or spiderweblike hairs in the plasma
- acidification seems to have reduced a little bit. But this is not clearly visible as there was not so much acidification in the beginning.

It must be highlighted that electromagnetism is essential to sustain healthy life style. If you use the device for 30 min a day, it will provide you with 15 hrs electro-supplementation per month. All of this can be achieved whilst sleeping, by using specific programme for the evening (relaxation) and stimulation - in the morning. This also protects us from electro-smog, which deforms natural field around the Earth. Charging system is being automatically switched off over night to protect us from any electric radiation. During the day device can be charged and at night device operates using battery. For ore information read Bryant Meyers PEMF Piąty Element Zdrowia [2019-05]. 

Shopping list

What is required to accomplish this project:

 1. freePEMF duo - assembled and fully functioning; ideally with blue tooth to enable easy access to therapies;
 2. Modul Arduino real time clock (RTC) on DS1307;
 3. Batery 3V CR2023;
 4. Cables and jumpers (male) 10cm;
 5. 5 pin microphone plug and socket (like for freePEMF)
 6. Modul Arduino 12V with two points DPDT;
 7. Charger 230V voltage from 13,5V to 14V, capacity min. 1A;
 8. Wire 230V with plug;
 9. Two cable connectors for wire connected to case;
 10. freePEMF duo case
 11. 2mb cables Cu 0,5 mm; ideally few colors

 

DS1307 modul 

image

Pins must be bent to 90 degree angle and  soldered. On the right to: GND, VCC, SDA i SCL

Charger 

Charge must be made by you. Circuits 12V and 230V must be separated and cloistered. It is best to build circuit board in the middle of case  and create isolating divider to make sure low and high voltage cables will not be touching.

image

image

 

Remake of the freePEMF duo 

Record new firmware after removing directive RTC

Compilation firmware in Arduino and its recording into the freePEMF duo is a standard procedure. Patrz link.

Before change

image

After change

image

Building the RTC module and connecting I2C 

Start from soldering items together and connecting batteries CR2023 in RTC module. Module must be synced with clock (please find description below). Until then it is remmining inactive. Modul RTC communicates uses the same trunk line I2C as LCD display.Therefore cables can be reconnected accordingly: 

Place for batteries.

image

Connect cables according to the below photos and description within the table. Use 10 cm or 20 cm male cables. Included on the below photo colors: black-white-grey-purple.

 

 LCD VCC GND SDA SCL
RTC module (bigger connector) VCC GND SDA SCL
Arduino NANO +5V GND A4 A5

 

 

 

 

 

image

 

 Built-in RTC module within freePEMF duo

image

 

Recording script for the sleeping therapy freePEMF

Script can be recorded by using the following link: Możesz skorzystać z tego linka. After downloading the programme dowlnoader it must be used. If Windows 10 Defender pops up, click on More info, then select Run despite of. Then click Connect and select correct port COM port.

Firstly syncronise clock within RTC circuit, use RTC button to sync (set time).

image

Pobierz skrypt terapii Sleeping freePEMF. Wprowadź 208 w pole Node number i wybierz Load from portal. Przedtem wgraniem skryptu do urządzenia możesz zmienić godziny zdarzeń  edytując czas przy poleceniu

waitfor [hh] [mm] <ss>

 • hh - godzina,
 • mm - minuty,
 • ss - sekundy, parametr opcjonalny.

W drugim kroku wgrywamy skrypt do freePEMF duo przyciskiem Download to device.

Kolejnym krokiem jest podłączenie zasilacza, mat i włączenie urządzenia. Powinno to się wydarzyć po przed godziną 20:00. W przeciwnym wypadku urządzenie będzie działało od następnego dnia.

 

Urządzenie poprzez pin3 samodzielnie steruje zasilaczem. Ładowanie akumulatora następuję w dzień pomiędzy godzinami 10:00 i 20:00. Chodzi o to, aby maty nie miały kontaktu z siecią elektryczną, która generuje niekorzystne pole elektryczne i transmituje zakłócenia. W ten sposób w nocy nie przenoszą się one na matę na której leżymy. 

pin3 [stan]

 • 1 - włącza zasilacz,
 • 0 - wyłącza go.

 

Zmieniaj polaryzację pola maty co jakiś czas

chp [polaryzacja_maty]

 • 0 - standardowa,
 • 1 - odwrócona,
 • ~ - przeciwna do poprzednio ustawionej.

 

Ustaw niezbyt długi okres wypełniania impulsu w celu ograniczenia zużycia energii akumulatora. Pamiętaj, że nie tylko pwm ma wpływ na zużycie energii akumulatora. Dlatego, zaleca się go ustawiać nie więcej niż 20% i wartość maksymalna zależy od długości aktywnej pracy (czasu komendy freq). 

pwm [wypełnienie_impulsu]

 • wypełnienie_impulsu - w procentach, np. 5 oznacza 5%.

 

Podświetlenie (back light) wyświetlacza we freePEMF duo

blight [0|1]

 • 1 - włącz podświetlenie wyświetlacza
 • 0 - wyłącz (w nocy)

 

Zabudowa maty

W tym celu należy wykonać specjalną mate lub dwie maty na małżeńskie łóżko składające się z 8 identycznych cewek. Cewki przyszywamy nicią do tzw cienkiej nakładki/maty nałóżkowej i wkładamy pod górny 5-10cm materac z lateksu lub innej pianki. Górny materac nie może zawierać żadnych elementów metalowych.

Parametry cewek: 8 x 22zw. przewodu miedzianego o średnicy 0,4mm. Cewka ma promień 10cm.

 

image

 

Uwagi na koniec

Rozwiązanie działa na freePEMF duo lub freePEMF, przy czym w drugim przypadku można obsłużyć jednocześnie tylko jedną matę. Dla freePEMF duo należy korzystać wyłącznie z częstotliwości do 61Hz, aby działały obie maty (MAIN i AUX).

 

Plik