What is qiWELLNESS

qiWELLNESS

Device qiWELLNESS (health through Qi energy) enables diagnosis an therapy according to the Traditional Chinese Medicine, whilst utilising few modern techniques:

 • RYODORAKU diagnosis. Its inventor is Nakatani of the Japanese origin. Therapy has been invented in mid  XX century. It enables to assess level of the energy flow within main meridians within physical body. Assessment is based on measuring the resistance within designated acupuncture points.
   
 • Carry out Rydoraku diagnosis, which based on the received results enables to restore energy flow within 12 meridians. This therapy also stimulates or hinder performance of the organs associated with relevant meridians.  Analogically, this type of therapy works as acupuncture, which brings homeostasis within human body.
   
 • VOLL diagnosis (Voll electro-puncture aka EAV). Inventor of this therapy is German Dr Reinhold Voll. Method has been developed 40-70 XX. It allows you to access whether our organism is in balance, hyper or hypo-functioning or weakening particular organ within our body.
   
 • VEGATEST diagnosis is a method mapped out by Dr Helmut Shimmel in 70 XX. It is based on EAV method. It measures vegetal nervous system in designated acupuncture point when patient is exposed to the pathogen containing substance. Currently, vegatest has been classified to pseudo- scientific medical method. However a lot of publications provided strong evidence that this method is highly successful when detecting virulent and food allergies.
   
 • ARIKULO DIAGNOSIS and ARIKULO THERAPY. These techniques allow to diagnose with high probability number of popular afflictions and support their healing based on measuring the resistance within specific points located within the ear and stimulating them with electric current. 
   
 • ELECTRO-PUNCTURE (electro-acupuncture) stimulation acupuncture points with electric current of the specific parameters.  This method is as effective as acupuncture whilst being significantly less invasive on the tissue. Electro-puncture is very effective with healing the pain in both conventional and traditional Chinese medicine.

The device is made with two circuits:

 1. Measuring and diagnosis (aka miniVOLL)
 2. Therapeutic ( generate specific electric signals)

qiWELLNESS  is an open source construction. it sis similar to other open source protects launched within biotronika platform. Portal aims to enable user to self assemble the device. Device can be assembled from prefabricated modules e.g. circuit boards and does not require knowledge of electronics.

image

Device services two types of electrodes:

 • Ryodoraku diagnosis - specifically made for this type of diagnosis.
 • Point electrode - used for diagnosis and electropuncture.

Ryodoraku electrode

elecrode

Point electrode and supporting electrode

elektroda

 

Device is being run by utilising qiWELLNESS software compatible with PC with Windows and Linux (delivery of software planned for end of 2019)

 

image

 

image

 

image

An example: using Ryodoraku method

Measuring energy flow using Ryodaraku method shows that prior to therapy taking place energy flow has been stopped in one of the meridians (TE, associated with the lymphatic system) and lack of balance within both left and right side of the heart meridians (HT) as well as large intestine (LI).

image

After 30 seconds stimulation marked in red points, the following result has occurred: Lung (LU) and pericardium (PC) meridians have been removed from the therapy. 

image

 

Studium przypadku: wykrywanie Borrelia Burgdorferi metodą VEGATEST

Test urządzenia qiWELLNESS odbywał się u osoby u której stwierdzono boreliozę. Pacjent leczył się antybiotykami oraz innymi metodami bez skutku. Niezależnie od boreliozy zdiagnozowano u pacjenta stwardnienie rozsiane oraz koinfekcje: Mykoplazma Pneumonia i Chlamydia Pneumonia.

Test opierał się na wykonaniu badania na kilku KPP (kontrolny punkt pomiarowy) prawej ręki. W lewej ręce trzymana była elektroda bierna. Fiolka była wkładana do wnętrza elektrody biernej. Ref oznacza wynik bez próbki. Na niebiesko zaznaczono aktywny wynik.

Metodyka badania:

 1. Osoba wykonująca test znajduje taki punkt KPP w którym jest możliwe wykonywanie nacisku pulsacyjnego i uzyskuje się równomierną amplitudę charakterystyki rezystancji (minimum i maksimum na stałych poziomach) - patrz Ref (bez próbki). Najczęściej szuka się punktu metodą EAV, w którym opad wskazówki jest nie większy niż 3%-4% na 5 sek. Potem wykonuje się pomiar referencyjny metodą pulsacyjną i go zapisuje.
 2. Następnie do elektrody biernej wkłada się fiolkę zawierającą patogen w tym przypadku Borrelię Burgdorferi.
 3. Stara się powtórzyć wynik pulsacji jak dla badania referencyjnego. Jeśli amplituda opada lub rośnie wartość uznaje się to jako wynik pozytywny. Przy największych staraniach nie sposób "wygenerować" równej amplitudy. Dla wyniku negatywnego pulsacja z próbką patogenu daje wykres podobny do referencyjnego, co oznacza brak rekakcji układu wegetatywnego. 
 4. Jeśli pomiar wyszedł pozytywny powtarza się test danego patogenu na kilku punktach KPP.

Test 1

image

 

2

Amplituda opadająca - nie da się utrzymać amplitudy podczas pulsowania elektrodą.

Test 2

image

image

Inny przykład wyniku pozytywnego w którym przy wykonywaniu pulsowania w podobny sposób (podobna siła pulsowania) jak poprzednio (Ref) uzyskuje się efekt wzrostu minimalnej wartości rezystancji podczas osłabienia docisku.

 

Test 3

image

image

 

image